Close

ההדרכה מתחילה בעוד

יום שלישי 27.12 בשעה 19:00 | שידור חי

Days
Hours
Minutes
Seconds

ההרשמה בחינם לא כוללת הקלטה. ההדרכה חד פעמית. אם הזמן לא נוח לך - מומלץ לרכוש הקלטה אחרי הלחיצה על הכפתור הצהוב

ההדרכה מתחילה בעוד

יום שלישי 27.12 בשעה 19:00 | שידור חי

Days
Hours
Minutes
Seconds

ההרשמה בחינם לא כוללת הקלטה. ההדרכה חד פעמית. אם הזמן לא נוח לך - מומלץ לרכוש הקלטה אחרי הלחיצה על הכפתור הצהוב

ההרשמה בחינם לא כוללת הקלטה. ההדרכה חד פעמית. אם הזמן לא נוח לך - מומלץ לרכוש הקלטה אחרי הלחיצה על הכפתור הצהוב

ההרשמה בחינם לא כוללת הקלטה. ההדרכה חד פעמית. אם הזמן לא נוח לך - מומלץ לרכוש הקלטה אחרי הלחיצה על הכפתור הצהוב